+420 466 657 207

pediatrpardubice@akpediatrie.cz

Aktuality

Ve dnech  05.07- 28.07. 2024 máme dovolenou. Akutní případy ošetří v ordinaci MUDr. Lenky Jiráskové, U Divadla 49 (ordinace vedle) v době 8,00 -11,00 hod.
Tel.č.: 466 657 042



Školní omluvenky!

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.

Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

Děkujeme za pochopení


Sportovní potvrzení, rozklikněte a čtete dále !

Sportovní potvrzení PDF


  • Preventivní prohlídky a očkování probíhají dle objednaných termínů. Při změně Vás budeme kontaktovat.
  • Pokud Vám dochází pravidelné podávané léky kontaktujte nás telefonem nebo uvedeným e-mailem s Vašim aktuálním telefonním číslem.


S pozdravem

A.-K. Pediatrie Pardubice s.r.o.


Zprávy z ordinace


Změna ordinačních hodin od 1.1.2020

Místo ordinace: U Divadla 49, Pardubice
Nemocní Pro objednané Pro zvané, prevence
Pondělí 07:30-10:30 10:30-12:00 13:00-15:30
Úterý 10:00-13:00 14:00-18:00
Středa 7:30-10:30 10:30-12:30
Čtvrtek 07:30- 10:30 10:30-11:30 12:30-15:00
Pátek 07:30-10:30 10:30- 12:00


Informace pro pacienty o zpracování osobních udajů dle nařízení Europského parlamentu jsou k dispozici k nahlédnutí u lékaře.

Formuláře ke stažení

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let


Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

 U Divadla 49
530 02 Pardubice