+420 466 657 207

pediatrpardubice@akpediatrie.cz

Aktuality
Školní omluvenky!

Povinnost omlouvat nepřítomnost nezletilého žáka ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zákonným zástupcům žáka.

Za omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování je tedy plně odpovědný jeho zákonný zástupce – rodič. Lékař není povinen žákům razítkovat omluvné listy ani se nijak blíže vyjadřovat k důvodům ošetření. Skutečnost, že některé školy udělují žákům neomluvené hodiny za omluvenku bez razítka lékaře, nemá oporu v zákonných předpisech, nicméně tímto problémem již nemůže být zatěžován ošetřující lékař, věc by se měla řešit adekvátní dohodou mezi zákonnými zástupci dětí a vedením školy.

Děkujeme za pochopení


Sportovní potvrzení, rozklikněte a čtete dále !

Sportovní potvrzení PDF


  • Vyšetření akutně nemocných bude probíhat v izolační místnosti (po každém pacientovi proběhne dezinfekce a ozáření místnosti germicidním UV zářičem).
  • Preventivní prohlídky a očkování budou probíhat dle objednaných termínů. Při změně Vás budeme kontaktovat.
  • Pokud Vám dochází pravidelné podávané léky kontaktujte nás telefonem nebo uvedeným e-mailem s Vašim aktuálním telefonním číslem.


Připojujeme stanovisko ohledně očkování

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

Praha, 11.3. 2020

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.

Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

Dávejte na sebe pozor, ale nebojte se

S pozdravem

A.-K. Pediatrie Pardubice s.r.o.

Zprávy z ordinace


Změna ordinačních hodin od 1.1.2020

Místo ordinace: U Divadla 49, Pardubice
Nemocní Pro objednané Pro zvané, prevence
Pondělí 07:30-10:30 10:30-12:00 13:00-15:30
Úterý 10:00-13:00 14:00-18:00
Středa 7:30-10:30 10:30-12:30
Čtvrtek 07:30- 10:30 10:30-11:30 12:30-15:00
Pátek 07:30-10:30 10:30- 12:00


Informace pro pacienty o zpracování osobních udajů dle nařízení Europského parlamentu jsou k dispozici k nahlédnutí u lékaře.

Formuláře ke stažení

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb - nepovinné očkování

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let


Kde nás najdete?

logo

Adresa společnosti

 U Divadla 49
530 02 Pardubice